Full Service! KTS-serie geschikt voor Euro 5 – met toegang tot herprogrammering

Marginal Column
Content

De Euro 5-norm regelt de modelgoedkeuring van personenauto’s en lichte bedrijfswagens en de toegang tot reparatie-informatie voor voertuigen.

Met diesel aangedreven voertuigen mogen volgens deze norm nog maar 180 milligram stikstofoxide (NOx) per kilometer uitstoten – in plaats van de eerder toegestane 250. Ook de toegestane uitstoot van roetdeeltjes wordt gereduceerd: In plaats van 25 milligram per kilometer nu nog maar vijf. Voor benzineauto’s wordt de uitstoot van stikstofoxide op 60 milligram per kilometer (i.p.v. eerder 80) begrensd. Deze eisen voor de modelgoedkeuring gelden voor de gehele Europese Unie. Gelijktijdig geldt de informatieplicht voor voertuigfabrikanten t.o.v. de werkplaatsen. De Euro 5-norm geldt sinds september 2009 voor alle nieuwe gehomologeerde modellen.